חשיבות ציור וצבע

ימי לימוד

חשיבות ציור וצבע

קורס המיועד למורים בשנת שבתון ו/או למורים בפועל במשרד החינוך
 
קורס סמסטריאלי - 56 ש"ל.

הקורס מאושר לכלל המורים בשנת שבתון כלימודי חובה
ומקנה שעות צבירה לגמול עם ציון *.


כמו גם, לצורך הרכבת תוכנית לימוד של 2 ש"ש עד 8 ש"ש 
ניתן לקיים פגישת ייעוץ במכללה

                                        נשמח לראותכם.
                                          מכללת ורצברגר
 
לפרטים נוספים בדבר ימי הלימוד ושעות הלימוד
 ניתן לפנות למשרד המכללה  03/6731164  שלוחה 1


לפרטים נוספים בדבר המסלולים לחץ : מורים משתלמים

* לצורך קבלת הגמול נדרש המשתלם לעמוד בתנאי הלימוד של המכללה 
ובנהלי משרד החינוך לעניין נוכחות והגשת עבודה בכתב - שהינם תנאי לדיווח לגמול.
* בכפוף לאישור תוכנית.


ומה עוד:

הקניית מיומנויות לגיל הרך
פיסול וצבע ככלי
עיצוב ופיתוח מרחבי למידה
עיצוב פני סביבה לימודית
שילוב אמנויות
מגמת זכוכית
מגמת תכשיטינות וצורפות
ועוד ...

* המסלולים המאושרים מוכרים כלימודי חובה לכלל המורים 
  ומקנים גמולי השתלמות עם ציון / ללא ציון - בהתאם למסלול.

השתלמויות מורים, מורים משתלמים, לימודים לשבתון, שבתון, לימודי חובה, קורסים למורים, 
אופק חדש, לימודי אומנות למורים, השתלמות, קורסים לגמול השתלמות, הסתדרות המורים, ארגון המוריםקורסים נוספים בתחום:

התעניינות בקורס

Contact form submitted

מעוניין ב

פרטים נוספים

שלח