עיצוב פני סביבה לימודית

ימי לימוד

עיצוב פני סביבה לימודית

קורס המיועד למורים בשנת שבתון ו/או למורים בפועל במשרד החינוך
 
קורס סמסטריאלי - 56 ש"ל.

הקורס מאושר לכלל המורים בשנת שבתון כלימודי חובה
ומקנה שעות צבירה לגמול ללא ציון *.


כמו גם, לצורך הרכבת תוכנית לימוד של 2 ש"ש עד 8 ש"ש 
ניתן לקיים פגישת ייעוץ במכללה

                                          נשמח לראותכם
                                          מכללת ורצברגר

לפרטים נוספים בדבר ימי הלימוד ושעות הלימוד  
ניתן לפנות למשרד המכללה 03/6731164  שלוחה 1

לפרטים נוספים בדבר המסלולים לחץ :
מורים משתלמים

* לצורך קבלת הגמול נדרש המשתלם לעמוד בתנאי הלימוד של המכללה 
  ובנהלי משרד החינוך לעניין נוכחות והגשת עבודה בכתב - שהינם תנאי לדיווח לגמול.
* בכפוף לאישור תוכנית.


ומה עוד:

הקניית מיומנויות לגיל הרך
פיסול וצבע ככלי
חשיבות ציור וצבע ככלי חינוכי
עיצוב ופיתוח מרחבי למידה
עיצוב פני סביבה לימודית
שילוב אמנויות
מגמת זכוכית
מגמת תכשיטינות וצורפות
ועוד ...

* המסלולים המאושרים מוכרים כלימודי חובה לכלל המורים 
  ומקנים גמולי השתלמות עם ציון / ללא ציון - בהתאם למסלול.

השתלמויות מורים, מורים משתלמים, לימודים לשבתון, שבתון, לימודי חובה, קורסים למורים, 
אופק חדש, לימודי אומנות למורים, השתלמות, קורסים לגמול השתלמות, הסתדרות המורים, ארגון המורים


קורסים נוספים בתחום:

התעניינות בקורס

Contact form submitted

מעוניין ב

פרטים נוספים

שלח