תוכנית לימוד נובמבר - דצמבר - ינואר

לימודי דצמבר - ינואר

לימודי בוקר

א
 עיצובים בפימו6 פגישות - 3 ש"ל
 ציור על זכוכית12 פגישות - 3 ש"ל
 צורפות - תכשיטים12 פגישות - 3 ש"ל
ב
 פיסול ברשת-12:306 פגישות - 3 ש"ל
 מבוא לתראפיה12 פגישות - 3 ש"ל
 ציור על זכוכית מתק'12 פגישות - 3 ש"ל
 תכשיט בעיצוב אישי6 פגישות - 3 ש"ל
 תכשיט בעיצוב אישי-12:306 פגישות - 3 ש"ל
 ציור ורישום-12:3012 פגישות - 3 ש"ל
ג
 יצירתיות לגיל הרךסמסטר - פעם בשבועיים
מסלולים למורים
 הדרכת גיל הזהב ונוערסמסטר - פעם בשבועיים
 ויטראז'12 פגישות - 3 ש"ל
 חרוזי זכוכית- מבער6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
ד
 עיצוב והפקת אירועיםסמסטר - פעם בשבועיים
 פיוזינג' - זכוכית חמה6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
 פסיפס זכוכית6 פגישות - 3 ש"ל
 סמינר עבודות מחט7 פגישות - 4 שעות - פעם בשבועיים
 עיצובים בזכוכית6 פגישות - 3 ש"ל
 שזירת פרחים6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
ה
 ציור וצריבה על עץ6 פגישות - 3 ש"ל
 קליעה בנייר6 פגישות - 3 ש"ל
 פסיפס זכוכית-12:306 פגישות - 3 ש"ל
 ציור מנדלות6 פגישות - 3 ש"ל
 קורס העשרה
 פיסול קרמי-12:3012 פגישות - 3 ש"ל
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
 פיסול בנייר וקרטון6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
ו
 תכשיטי פיוזינג'6 פגישות - 3 ש"ל
 חרוזי זכוכית - מתק'6 פגישות - 3 ש"ל
 עיצובים בזכוכית6 פגישות - 3 ש"ל
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל

לימודי אחה"צ

א
 ציור על זכוכית12 פגישות - 3 ש"ל
 ציור וצריבה על עץ6 פגישות - 3 ש"ל
 עיצוב והפקת אירועיםסמסטר - פעם בשבועיים
 פיוזינג' - זכוכית חמה6 פגישות - 3 ש"ל
 פיסול קרמי12 פגישות - 3 ש"ל
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
ב
 יצירתיות לגיל הרךסמסטר - פעם בשבועיים
 קליעה בנייר6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
 חרוזי זכוכית- מבער-18:006 פגישות - 3 ש"ל
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
ג
 עיצובים בפימו6 פגישות - 3 ש"ל
 פסיפס זכוכית-18:006 פגישות - 3 ש"ל
 ויטראז'-18:0012 פגישות - 3 ש"ל
 פיסול קרמי12 פגישות - 3 ש"ל
 פיסול בנייר וקרטון6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
ד
 חרוזי מבער מתמחים-18:006 פגישות - 3 ש"ל
 צורפות - תכשיטים-18:0012 פגישות - 3 ש"ל
 פיוזינג' - זכוכית חמה6 פגישות - 3 ש"ל
 ציור מנדלות6 פגישות - 3 ש"ל
 פאטיברה-18:006 פגישות - 3 ש"ל
 עיצובים בזכוכית-18:006 פגישות - 3 ש"ל
 תכשיט בעיצוב אישי6 פגישות - 3 ש"ל
 שזירת פרחים6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
ה
 פיסול ברשת6 פגישות - 3 ש"ל
פעם בשבועיים
 הדרכת גיל הזהב ונוערסמסטר - פעם בשבועיים
ו

לימודי ערב

א
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
ב
ג
 פיסול קרמי12 פגישות - 3 ש"ל
ד
 פסיפס זכוכית6 פגישות - 3 ש"ל
 ציור ורישום12 פגישות - 3 ש"ל
ה
ו