מלגות שכר לימוד
מלגות לסטודנטים


מכללת ורצברגר
בשיתוף הקרן לעידוד האמנות בישראל מעניקה מלגות ללימודי תעודה במכללת ורצברגר בהתאם לקריטריונים המצויינים להלן.

מחלקת המלגות של מכללת ורצברגר בשיתוף הקרן לעידוד האמנות בישראל שואפת לעודד שינוי חברתי תוך העצמת מעורבות הסטודנטים בקהילה ובעשייה החברתית.
מחלקת המלגות מעניקה שני סוגי מלגות, ובמידה וברצונכם להגיש בקשה לקבלת מלגה אנא בחרו את המלגה הרצויה ומלאו את הטופס שבתחתית, למען הסר ספק, כל אחד יכול להגיש בקשה לקבלת מלגה, אולם וועדת המלגות היא זו שתחליט לאחר קבלת הבקשות את שווי המלגה שתינתן ומי מבין המגישים יהיה זכאי לקבלתה.
הודעות הזכאות למלגה ינתנו רק לאלו שבקשתם התקבלה ואושרה.
להלן המלגות : 

מלגה בגין מעורבות חברתית

מכללת ורצברגר יוזמת, מפעילה ומובילה פעילויות חברתיות בתחומי האמנות והעיצוב בהם פועלים הסטודנטים במסגרות השונות בתמורה לקבלת המלגה. 
היחידה למעורבות חברתית, בשיתוף מכללת ורצברגר, גאה להציע לסטודנטים, את האפשרות לזכות במלגת סיוע בשכר הלימוד במסלולי התעודה המגוונים תמורת פעילות התנדבותית בפרויקטים שונים מטעם המכללה.

סטודנטים שיתחייבו להשתלב בפעילות ההתנדבותית במסגרת הפרוייקטים של היחידה למעורבות חברתית – מטעם מכללת ורצברגר יזכו למלגת סיוע לשכר לימוד עד 2000 ₪.
המלגה תינתן בגין הפעלת 2 אירועים מטעם המכללה (בכתלי המכללה ו/או מחוצה לה – בתיאום מראש) בהתאם להתמחות הסטודנט.

 

מלגות סיוע כלכלי - 
המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר המבקשים, ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית.
מאמצי הסטודנט לפרנס עצמו בעבודות חלקיות ולממן את לימודיו מעניקים לו נקודות זכות בבקשת המלגה.
מלגת הסיוע לשכר הלימוד לפי קרטריון זה הינה בגובה של עד 2000 ₪ ותינתן לנרשמים ללימודי תעודה במכללת ורצברגר, בגין הפעלת 2 אירועים מטעם המכללה (בכתלי המכללה ו/או מחוצה לה – בתיאום מראש) בהתאם להתמחות הסטודנט.

 
המלגות מוענקות על פי הקריטריונים שסעיפיהם מופיעים בטופס הבקשה למלגה. ונתונים להחלטתה הבלעדית של וועדת המלגות.
לנוחיותך ניתן להוריד את הטופס כאן   (נא הקפידו להגיש את הבקשה למלגה בתקופה הרלווננטית  עד ליום 26/3/2015)
** קבלת המלגה מותנית בתקצוב.


> להלן טופס קבלת מלגה להורדה ומילוי

את הטופס המלא חתום יש להגיש לפי אחת החלופות:

א.      למזכירות מכללת ורצברגר

ב.      לשלוח למייל art@wac.co.il

ג.       בפקס: 03-6731165

הרישום למלגות יסגר ביום 26/3/2015 – שעה 13:00 – בקשות שיוגשו מאוחר יותר לא יידונו.